Page 11 - בר שיח | המגזין של אוניברסיטת בר אילן
P. 11

‫בר‪-‬שיח המגזין של אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪11‬‬

‫חוכמה עירונית‬
     ‫תפיסת 'העיר החכמה' חותרת לייעול בתפקוד המערכות העירוניות‬
    ‫ולשיפור ניכר באיכות החיים‪' .‬מרכז ערים חכמות' בקמפוס בר‪-‬אילן‬
    ‫משתף פעולה עם שבע הערים המקיפות אותו ומשמש כמעבדה חיה‬
                      ‫לניסויים ולקידום רעיונות חדשים‬
                                                   ‫יאיר רון‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16