Bar-Ilan University Parashat Chkath Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת מסעי

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ד

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
72.2 1078 תשע"ד יואל וחנה קטן "לטוב בעיניהם תהיינה לנשים"
61.9 1078 תשע"ד יואל אליצור והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחֹתיכם לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו
81.9 925 תשע"א יונה בר מעוז אֲדֹנִי משה
82.4 925 תשע"א פרופ' עמיצור ברק הקשרים המיוחדים של מואב עם ישראל וגדולי מנהיגיו
45.1 869 תש"ע הרב אורן דובדבני בנות צלפחד, אהבה וזכויות האדם בסין
33.8 712 תשס"ז הרב יהודה זולדן שיקום רוצח בשגגה שגלה לעיר המקלט
58.4 662 תשס"ו ד"ר מיכאל אביעוז על המשמעויות הדתיות של שפיכות דמים במקרא
29.6 662 תשס"ו עו"ד ישראל ש' אדלר לתחולתו של היובל
30.3 612 תשס"ה פרופ' שאול רגב מות הכהן הגדול
83.8 612 תשס"ה ד"ר יואל שילה הוא נחל מצרים, הוא נילוס, הוא ואדי אל-עריש
44.7 557 תשס"ד הרב ד"ר יצחק דב פריז ערי הלוויים כערי מקלט
7.7 452 תשס"ב ד"ר מיכאל הלינגר והקריתם לכם ערים,
ערי מקלט תהיינה לכם
6.6 296 תשנ"ט ד"ר חיים בורגנסקי שלשה שותפין בו באדם
9.2 195 תשנ"ז מנחם בן ישר על טעם ערי המקלט
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]