Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת אמור

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
44.4 1117 תשע"ה יעקב גוטליב כתר כהונה וכתר תורה
53.7 1117 תשע"ה מיכאל קנובסקי חוק הנכים
82.9 1066 תשע"ד עלי מרצבך מועד מה זה?
98.8 1066 תשע"ד אהרן ארנד רוח וגשם ביום העצמאות
74.7 1014 תשע"ג אלכסנדר קליין האם "בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי" יהודי מלידה?
58.8 1014 תשע"ג שמעון אליעזר הלוי ספירו ראש השנה כיום הזיכרון
61.9 965 תשע"ב יאיר ברקאי הקדושה בתחומי המוסר והדת
50.6 965 תשע"ב ישעיהו הכהן הולנדר פתרון שני פסוקים קשים בהפטרה
54.7 913 תשע"א פרופ' נתן אביעזר "וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּבָּת... שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה" (כג:טו)
93.1 913 תשע"א ד"ר אהרן ארנד שירות בצה"ל במשנתו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל
40.6 859 תש"ע פרופ' שאול רגב קדושת הכוהנים
75.3 859 תש"ע עו"ד יוסי ברכיה קדמותה של מצוות יום הכיפורים
49.6 808 תשס"ט ד"ר איתמר ורהפטיג סוד בחירת עם ישראל
69.8 808 תשס"ט ד"ר אלכסנדר קליין איסור חילול ה' לפי הרמב"ם
72.3 755 תשס"ח ד"ר יואל שילה "מ'בן הישראלית' ועד 'זרע ישראל'"
80.5 755 תשס"ח ד"ר אהרן ארנד "ענייני יום העצמאות"
73.1 702 תשס"ז איתמר דגן "דמך בראשך שאתה גרמת לכך"
38.7 652 תשס"ו פרופ' שאול רגב פרשת המקלל
60.6 652 תשס"ו הרב שרון שלום "מיהו יהודי?"
25.3 600 תשס"ה ד"ר טובה גנזל תפקיד הכוהנים על-פי הנביא יחזקאל
48.5 600 תשס"ה מנחם בן-ישר על פרשת המועדים
51.1 547 תשס"ד ד"ר עמיחי נחשון סיפור המקלל וסיפור המלחמה
של דויד נגד גלית
31.8 547 תשס"ד ד"ר אברהם גוטליב "אמר אל הכהנים... ואמרת אליהם"
אבני יסוד להוראה והנהגה
10.5 495 תשס"ג פרופ' חיים גניזי "נוקב שם ה'"
4.2 495 תשס"ג ד"ר איתמר ורהפטיג מדוע קילל המקלל?
10.6 442 תשס"ב ד"ר מאיר סיידלר בנתיב החירות
7.6 442 תשס"ב ד"ר שוברט ספירו השבת והמועדות
8.0 392 תשס"א ד"ר מיכאל הלינגר אמר ואמרת - להזהיר הגדולים על הקטנים
8.7 392 תשס"א מנשה אלישיב תעניות בה"ב ופסח שני
21.9 340 תש"ס ד"ר דבורה אושפיזאי מצוות הספירה והבאת העמר
- יום ליום יביע אמר
18.8 286 תשנ"ט ד"ר יעקב גלר לוח המועדים של הקראים ומנהגיהם
5.1 286 תשנ"ט מנשה אלישיב משמעות ההוספה מחול על הקודש
11.9 235 תשנ"ח ד"ר מאיר סיידלר "אותו ואת בנו" ובעיית טעמי המצוות
12.8 184 תשנ"ז ד"ר אהרן גימאני ארבעת המינים במסורת בני תימן
7.5 184 תשנ"ז אבי ששון ערבות מוצא
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]