Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת בשלח

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
75.7 1105 תשע"ה אלישי בן יצחק השירה בעולמה של יהדות
69.1 1105 תשע"ה מאיר רפלד מקורות התפילה של יהודי קוצי'ן ונוהגם בהפטרת בשלח
67.0 1051 תשע"ד רצון ערוסי אוניברסליות ולאומיות במשפט העברי - שם שם לו חק ומשפט
58.8 1051 תשע"ד מרדכי מאיר על הצעקה וההשתקה שקדמו לקריעת ים סוף
99.8 1002 תשע"ג עמיצור ברק "עֵת מִלְחָמָה וְעֵת שָׁלוֹם"
63.4 1002 תשע"ג זהר עמר האפרסמון – סמלה של ארץ ישראל ויהודיה
60.4 952 תשע"ב איתמר ורהפטיג חוק ומשפט בעקבות המתקת המים
68.1 952 תשע"ב אפרים חזן אשירה כשירת משה
62.5 897 תשע"א ד"ר תמר קדרי "יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע": ישראל על הים ומגילת שיר השירים
82.4 897 תשע"א פרופ' יהושע עברי נס קריעת ים סוף
42.3 846 תש"ע ד"ר שמעון אליעזר הלוי ספירו שירת הים ומשמעותה
52.7 846 תש"ע זכריה דורי השליו - בשר בערב לאכול
46.1 794 תשס"ט ד"ר יאיר ברקאי ואתם תחרישון
60.5 794 תשס"ט בנימין סלנט ולא נחם א-להים דרך ארץ פלשתים
50.3 739 תשס"ח ד"ר רחל קולנדר שירה ונגינה על הים
43.5 739 תשס"ח מנחם בן-ישר ה' מקשה את לב פרעה – מערכה שנייה
37.7 689 תשס"ז פרופ' שאול רגב מי כמוכה באלים ה'
38.6 689 תשס"ז פרופ' משה ציפור עורי, עורי דבורה – שתי הערות להפטרת פרשת "בשלח"
27.5 639 תשס"ו פרופ' חיים גניזי משה ובעל צפון
37.2 639 תשס"ו הרב יעקב שפירא שירת הים
16.6 639 תשס"ו אסף מאלי תגובה למאמר "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
56.5 584 תשס"ה יונה בר מעוז כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו
43.9 584 תשס"ה ד"ר אלכסנדר קליין ניסיון המן
75.8 534 תשס"ד ד"ר יואל שילה ט"ו בשבט וחשבון התקופות
29.6 534 תשס"ד פרופ' מיכאל צבי נהוראי אין הבורא משנה טבע האדם בדרך נס
60.2 534 תשס"ד פרופ' נחום רקובר "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו"
6.1 479 תשס"ג פרופ' נתן אביעזר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"
12.9 479 תשס"ג ד"ר אדמיאל קוסמן על שירת נשים בפני גברים
10.1 429 תשס"ב ד"ר משולם מרגליות על שירת הים שמות טו, א-כא
4.3 429 תשס"ב פרופ' דב שוורץ אדם בעקבות גורלו או גורל בעקבות האדם?
16.5 379 תשס"א ד"ר לובה חרל"פ מקראות שאין להם הכרע
7.5 379 תשס"א דוד פרנקל, שופט שבת שירה
9.2 323 תש"ס פרופ' טובה כהן ייחודה של מרים כמנהיגה
17.3 323 תש"ס בעז שפיגל על הצורה שבה נקרע הים ומשמעויותיה
9.9 273 תשנ"ט ד"ר אהרן ארנד "והעלתם את עצמתי מזה" בימינו
7.8 273 תשנ"ט פרופ' חיים הלפרן שירת הים ומלכות שמים
14.6 222 תשנ"ח יוסף אגור ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים
7.5 222 תשנ"ח ד"ר גבריאל חיים כהן מרים הנביאה
13.9 168 תשנ"ז פרופ' חנה כשר "ה' איש מלחמה ה' שמו" (שמות טו ג)
6.5 168 תשנ"ז ד"ר אהרן גימאני ויאמרו איש אל אחיו מן הוא...
הוא הלחם... (שמות טז טו)
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]