Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת במדבר

<

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
329.7 1172 תשע"ו יונה בר מעוז נשיאת הארון
317.9 1172 תשע"ו רפי ועקנין משא בני קהת - על גבולות ופריצת גבולות
45.2 1120 תשע"ה יעקב אלטמן "שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"
52.7 1120 תשע"ה דניאל כ"ץ פקודת אלעזר
86.0 1016 תשע"ג נריה גוטל "וְלֹא-יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבַלַּע אֶת-הַקֹּדֶשׁ וָמֵתוּ" פשוטו של מקרא וצינזור כתבי החזון איש -
55.8 1016 תשע"ג נתן אביעזר "וַיִּהְיוּ כָּל-הַפְּקֻדִים שֵׁשׁ-מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים"
64.0 968 תשע"ב רפאל בנימין פוזן יוונית בתרגום אונקלוס: אִישׁ עַל דִּגְלוֹ (ב:ב) גְּבַר עַל טִקְּסֵיהּ
73.7 968 תשע"ב אהרן ארנד לימוד תורה במשנתו של הרב יהודה עמיטל
61.4 916 תשע"א זכריה ישע-דורי זוהר המזרח
56.8 916 תשע"א ד"ר יעקב גלר ירושלים בסוף המאה ה-15 על פי תיאוריו של רבי עובדיה מברטינורו
39.9 916 תשע"א מאיר וינינגר בעניין חיוב נשים בספירת העומר
65.4 861 תש"ע פרופ' עדו קנטר התורה, חומש במדבר וארבעים המספרים
39.9 861 תש"ע פרופ' נתן אביעזר שאו את-ראש כל-עדת בני-ישראל
45.1 810 תשס"ט פרופ' שאול רגב החלפת הבכורים בלוויים
47.7 810 תשס"ט הרב יהודה זולדן סביב למשכן במדבר, וסביב למקדש בירושלים
82.1 758 תשס"ח פרופ' עמוס פריש לסוגיית מבנה ספר במדבר
44.3 758 תשס"ח ד"ר יאיר ברקאי איסור ראיית הקודש
22.5 704 תשס"ז טוביה בר-אילן דגלים
35.8 654 תשס"ו מנחם בן-ישר על רשימות השבטים בתורה
51.6 654 תשס"ו ד"ר אלכסנדר קליין איסור ראיית ארון הברית
59.9 603 תשס"ה פרופ' עמוס פריש מפקד בני ישראל
39.4 603 תשס"ה ד"ר איל רגב גיל הכניסה למניין עם ישראל
37.2 549 תשס"ד הרב ד"ר יצחק קראוס איש על דגלו למשמעותו של דגל
10.7 498 תשס"ג ד"ר בעז שפיגל "ביום הכתי כל בכור"
4.6 498 תשס"ג הרב ד"ר יצחק קראוס ירושלים - "עיר שהיא עושה "
כל ישראל לחברים"
15.9 444 תשס"ב יונה בר מעוז כלולות ואמהות
15.9 444 תשס"ב הרב פרופסור כרמי
הורוביץ
גאווה וענווה במתן תורה
15.9 394 תשס"א ד"ר ישראל צבי גילת על הדיבר השישי: "לא תרצח - לא תתרצח"
23.9 394 תשס"א ד"ר בעז שפיגל מדוע לא הזמין בעז אנשים רבים לחתונתו?
15.9 343 תש"ס פרופ' שאול רגב מספר בני ישראל
15.2 288 תשנ"ט פרופ' שאול רגב המניין והמחנות
19.6 238 תשנ"ח פרופ' עלי מרצבך מפקדי בני ישראל במדבר
8.2 187 תשנ"ז פרופ' בנימין בר-תקוה על פיוטי מתן תורה
10.1 187 תשנ"ז הרב מרדכי פירון מוסדות התורה בחיי הציבור
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]