Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת קרח

<

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
308.2 1176 תשע"ו שמחה רז מחלוקת, חילוקי דעות ושלום
320.5 1176 תשע"ו אליעזר דניאל יסלזון "וישמע משה ויפל על-פניו" - פירושים מגוונים לפסוק "מיותר"
46.1 1124 תשע"ה חיים בורגנסקי "הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּחַרְתֶּם"
45.07 1124 תשע"ה תמר קדרי מה עלה בגורלם של בני קֹרח?
62.4 1073 תשע"ד יעל צהר דתן ואבירם – מי אתם?
55.3 1073 תשע"ד חיים דוד מימרן מנהיגות רוחנית בישראל
54.7 1020 תשע"ג יוסף עופר מה היה חלקם של ישראל במרד של קֹרח? עיון בפירושי רמב"ן ורבנו חננאל
60.4 1020 תשע"ג מרדכי סבתו על מחתות, מטות, ומה שביניהם
44.5 1020 תשע"ג מאיר בר-אילן תגובה למאמרו של פרופ' נתן אביעזר
58.3 972 תשע"ב יונה בר-מעוז מנהיגים במצוקה
74.2 972 תשע"ב אלישי בן-יצחק "לא חמוֹר אחד מהם נשאתי" על חובת מתן דין וחשבון במשפט הציבורי
72.1 920 תשע"א מנחם בן ישר "וַיִּקַּח קֹרַח"
69.6 920 תשע"א ד"ר דב לויטן הפולמוס בין הרב יעקב עמדין לרב יהונתן אייבשיץ
52.1 865 תש"ע ד"ר יעל צהר משה רבנו מול קורח ועדתו: מנהיגות בשעת משבר
53.4 865 תש"ע עו"ד דניאל שמואלי חטאו של קורח
54.6 814 תשס"ט ד"ר איתמר ורהפטיג ברית מלח וברית כהונה
57.5 814 תשס"ט הרב ד"ר ירמיהו מלחי לחקר מקורה של דרשה עמומה
34.4 762 תשס"ח ד"ר שמעון אליעזר (שוברט) ספירו האם תלונותיו של קרח קבלו תשובה הולמת?
46.1 762 תשס"ח הרב ש' צבי טל (טייך) עדת קרח – פרשנות מקומית לעומת פרשנות היסטורית
25.3 708 תשס"ז ד"ר מאיר סיידלר אתם המיתם את עם ה'
35.6 708 תשס"ז ד"ר אלכסנדר קליין צידוק ה'
29.6 658 תשס"ו פרופ' שאול רגב מחלוקת קרח ועדתו
23.3 658 תשס"ו ד"ר עמוס ברדע בין בכור לנבחר
25.1 607 תשס"ה פרופ' נתן אביעזר "נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם"
28.6 607 תשס"ה ד"ר רונן אחיטוב קדושת קורח
39.4 553 תשס"ד ד"ר יאיר ברקאי ברית מלח
29.9 553 תשס"ד ד"ר איתמר ורהפטיג מדוע היה עונשו של קרח
שהאדמה פצתה פיה ובלעה אותו
24.1 502 תשס"ג פרופ' יעקב ש' שפיגל "ברית מלח עולם היא" -
מנהגים שונים בקריאת התורה
24.1 502 תשס"ג הרב יהודה זולדן "והיה האיש אשר יבחר ה'" (ט"ז, ז)
24.1 448 תשס"ב ד"ר בעז שפיגל בקר וידע ה' את אשר לו
10.5 398 תשס"א ד"ר אברהם גוטליב מחלוקת קורח ועדתו
6.5 398 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן מסחר בפרות שביעית
12.1 347 תש"ס פרופ' חנה כשר על המחלוקת
10.6 292 תשנ"ט פרופ' גרשון בקון המרד של קורח ועדתו: מניעים, עיתוי, רטוריקה
8.9 292 תשנ"ט הרב ישראל סמט כהונה ונחלה
14.5 242 תשנ"ח הרב משה פטרון קרח - סופו של בירור
7.1 242 תשנ"ח הרב יעקב אריאל מקור סמכות המלוכה בישראל
3.1 191 תשנ"ז פרופ' הלל ויס שיוויוניות והנהגה במחלוקת קורח ועדתו
10.5 191 תשנ"ז ד"ר שמואל רפאל מה היה לדוברי הלאדינו לומר על קורח ובני עדתו?
11.2 137 תשנ"ו ד"ר עמוס פריש תגובת משה על טענת קורח ועדתו
6.4 137 תשנ"ו פרופ' יעקב שפיגל פי הארץ
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]