Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת נשא

<

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
38.1 1121 תשע"ה נתן אביעזר "וַיַּקְרִיבוּ הַנְּשִׂיאִים אֶת קָרְבָּנָם"
50.5 1121 תשע"ה יאיר ברקאי שילוח הטמאים אל מחוץ למחנה
72.7 1017 תשע"ג עמיצור ברק נשא - נשיאים
49.1 1017 תשע"ג ניסן נצר מן האָ מֵ ן ועד האִ מּ וּ נִ י ת
133.1 969 תשע"ב איתמר ורהפטיג היחס לנזירות
135.1 969 תשע"ב יעל צהר פרשת סוטה – על זוגיות ואמון
53.7 917 תשע"א פרופ' נתן אביעזר "אִישׁ אוֹ-אִשָּה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר"
71.6 917 תשע"א ד"ר טובה גנזל הפטרה לשבועות
66.9 862 תש"ע מנחם בן ישר מוקדם ומאוחר בתחילת ספר במדבר
48.1 862 תש"ע הרב יהודה זולדן שכן על ידי הנשיאים - לשעה ולדורות
47.2 811 תשס"ט פרופ' עדו קנטר תורת המספרים הראשוניים
76.5 811 תשס"ט יונה בר מעוז עם צבאות ה'
68.6 759 תשס"ח הרב ד"ר רפאל ב' פוזן תרגום אונקלוס לשני פסוקים בפרשת נזיר
29.1 759 תשס"ח ד"ר גבריאל ח' כהן תגובה למאמר "שיר של יום" של ד"ר רחל רייך
35.4 705 תשס"ז פרופ' מאיר בר אילן הגורלות על השעירים
40.5 705 תשס"ז ד"ר יאיר ברקאי קול ה'
38.5 655 תשס"ו ד"ר יאיר ברקאי מבחן הסוטה
66.3 604 תשס"ה יוסף פריאל על האריכות בקרבנות הנשיאים
47.2 550 תשס"ד פרופ' עמוס פריש ברכת הכוהנים א
25.1 550 תשס"ד פרופ' שאול רגב ברכת הכוהנים ב
11.5 499 תשס"ג יונה בר מעוז אדישות הצדיקים - (עיון במגילת רות)
14.4 499 תשס"ג ד"ר מאיר גרוזמן מטרת הבאת ביכורים
13.8 445 תשס"ב ד"ר יעל שמש קריאה במגילת רות מן הזווית הפמיניסטית
4.1 445 תשס"ב דוד פרנקל שופט (ד) עוד מבט על מגילת רות
9.7 395 תשס"א אריה (הכהן) ארזי ברכת הכוהנים והרמוניה חברתית
12.1 395 תשס"א ד"ר אלכסנדר קליין היחס לסגפנות במשנתו של הרמב"ם
8.6 394 תשס"א הרב נריה גוטל מקולי ה'חזון איש' וחומרי הראי"ה קוק -
בהלכות שביעית"
8.6 344 תש"ס הרב ד"ר דוד מישלוב האם ניתנה התורה בכפייה?
הלכה ודמוקרטיה הילכו יחדיו?
8.6 344 תש"ס יוסי זיו טמא מת במנהג יהודי אתיופיה
9.1 289 תשנ"ט פרופ' יעקב שפיגל ברכת כהנים וגילוי שכינה
5.1 289 תשנ"ט ד"ר מיכאל ליטמן "מנוח עם הארץ היה"
12.3 288 תשנ"ט הרב אהרון כץ מעמד הר סיני לשעתו ולדורות
14.7 239 תשנ"ח ר' שמואל הכהן נזירים בישראל
8.5 239 תשנ"ח הרב יהושע שפירא משכן אחד - שלוש חנוכות
11.6 238 תשנ"ח ד"ר יוסף עופר הטעם העליון והטעם התחתון
בעשרת הדיברות
14.1 188 תשנ"ז ד"ר אבינועם כהן ישא ה' פניו אליך
12.1 188 תשנ"ז ד"ר אברהם אלקיים על בדיקת הסוטה
8.0 134 תשנ"ו הרב שלמה שפר קביעת עתים לתורה
8.8 134 תשנ"ו פרופ' חיים גניזי דרכו של דוד למלוכה
9.2 134 תשנ"ו יעל צוהר מנוח ואשתו
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]