Bar-Ilan University Parashat Chkath Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת ראה

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ד

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
91.5 1082 תשע"ד אפרים חזן "וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן"
58.0 1082 תשעד הרב צבי א. סלושץ מצוות שמחת יום טוב
68.1 1028 תשע"ג יוחנן קאפח סוגים של נביאי שקר
66.0 1028 תשע"ג בנימין סלנט וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ
60.4 980 תשע"ב רפאל ב' שוח"ט בין מָן למעשרות: המעבר מלחם מִן השמים ללחם מן הארץ
65.5 980 תשע"ב מירב (טובול) כהנא נשים וראש חודש
69.6 929 תשע"א הרב ד"ר דורון דנינו מעמדו של העבד העברי
64.5 929 תשע"א ד"ר דב לויטן מאבקם של השוחטים התימנים לזכות בהכרה הלכתית
56.3 873 תש"ע ד"ר דרור ארליך על בינוניות דתית
45.5 873 תש"ע פרופ' מאיר בר אילן דינו של נביא-שקר
30.1 873 תש"ע אינג' אברהם לביא עוג מלך הבשן
41.5 822 תשס"ט פרופ' נתן אביעזר "אחרי ה' אלוקיכם תלכו"
60.4 822 תשס"ט ד"ר שלם יהלום "את הנכרי תגש" – מצוות עשה?
26.1 771 תשס"ח פרופ' שאול רגב נביא שקר – נביא?
69.5 771 תשס"ח ד"ר יואל שילה חוקת החזיר וחוק החזיר
41.4 716 תשס"ז עמנואל כהן "ראה" בראי הבלשנות המודרנית
76.4 716 תשס"ז ד"ר יאיר ברקאי ברכה וקללה
41.4 666 תשס"ו ד"ר לובה חרל"פ פרשנות המקרא על דרך הפשט - דוגמה מסוגיית "עבד עברי"
35.5 666 תשס"ו נתנאל דגן על ענישת דוממים
34.5 616 תשס"ה מאיר רוט יחסי דת ומוסר לאור עיון במאמרו של רבי עקיבא
76.4 616 תשס"ה ד"ר אלכסנדר קליין איסור אכילת החזיר - מצווה דתית וסמל לאומי
26.7 561 תשס"ד ד"ר איתמר ורהפטיג מדוע נכפלה מצוות "לא תעשון"?
26.7 561 תשס"ד מרדכי גולדשטיין על ההיתר לאכילת בשר
8.9 510 תשס"ג ירון סרי "ואת השלך" (דב' יד: יז)
9.2 510 תשס"ג ד"ר חיים בורגנסקי הרב המעשר, הלוי והמקום אשר יבחר ה'
10.4 456 תשס"ב ירון סרי "ואת החזיר..."
7.8 456 תשס"ב הרב יהודה זולדן "מקץ שבע שנים תעשה שמטה"
23.8 406 תשס"א הרב יהושע בן-מאיר מצוות השמטת כספים
5.8 406 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן פינת השמיטה: כ"ב - השמיטה והביכורים
6.1 355 תש"ס פרופ' שאול רגב הברכה והקללה
6.1 355 תש"ס הרב יעקב חרל"פ על הקשר בין מצוות השמיטה
ובין מידת הביטחון בה'
9.1 300 תשנ"ט שמואל מונדני ברכה וקללה - האסימטריה ומשמעותה
8.1 300 תשנ"ט ירון סרי תאו וזמר
9.0 250 תשנ"ח מיכאל הלינגר מצוות צדקה לעניים
6.9 250 תשנ"ח ירון סרי הדוכיפת
5.8 199 תשנ"ז מנחם בן ישר המקום אשר יבחר ה'
9.5 199 תשנ"ז ד"ר ישראל צבי גילת על מצוות הצדקה כחיוב בר אכיפה
8.8 145 תשנ"ו ד"ר ישראל צבי גילת לעונשם של אנשי עיר הנדחת
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]