Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת ויגש

<

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
79.3 1100 תשע"ה יאיר ברקאי ראשיתה של שנאת ישראל
66.0 1100 תשע"ה יונה בר מעוז מלכות שמים מעין מלכות בארץ
65.5 1046 תשע"ד יעקב גלר פעולותיו של הרב הראשי אלכסנדר שפרן בשואה למען קיום מוסדות הדת והחינוך ולמען הצלת יהודים מרומניה לגירוש למחנה השמדה
57.3 1046 תשע"ד חנוך בן-פזי לקרוא את פרשת ויגש עם המחשבה המוסרית של עמנואל לוינס
83.9 997 תשע"ג מנחם בן-ישר מי מכר את יוסף?
58.8 997 תשע"ג דבורה גנץ אחים אנחנו
47.6 997 תשע"ג יעקב גלר מאבקם של ראשי הקהילות בתקופת השואה
58.3 947 תשע"ב גבריאל ח' כהן סיפורי יוסף כדגם לדורות
52.2 947 תשע"ב שאול רגב הירידה למצרים
298.5 892 תשע"א הרב שבתי א' הכהן רפפורט יוסף ואחיו – בין חירות לשעבוד
76.8 892 תשע"א ד"ר דב לויטן עשרה בטבת – יום הקדיש הכללי: למה נקבעו שלושה ימים לציון השואה?
58.4 841 תש"ע ד"ר אלכסנדר קליין משיח בן יוסף
53.1 841 תש"ע ד"ר יעקב גלר הנספים על קידוש ה' בארבע ארצות "רומניה הגדולה"
56.1 790 תשס"ט ד"ר יעקב גלר קידוש החיים בתקופת השואה
39.9 790 תשס"ט הרב יהודה זולדן אני יוסף. העוד אבי חי?
21.6 734 תשס"ח פרופ' מאיר בר-אילן הרעב בארץ מצרים
21.6 734 תשס"ח ד"ר יעקב גלר מגילת החורבן של יהודי רומניה
38.7 684 תשס"ז ד"ר גלעד ששון מי הם האחים שהציג יוסף לפני פרעה?
57.4 684 תשס"ז עו"ד יוסי ברכיה על תקופות וגילים בחיי יעקב – עיון בשיטת הרלב"ג
27.4 634 תשס"ו פרופ' נתן אביעזר "אני יוסף!"
64.8 634 תשס"ו ד"ר יוסף (ג'פרי) וולף למשמעותו של צום עשרה בטבת
42.6 579 תשס"ה שמואל הכהן "כל הנפש לבית-יעקב הבאה מצרימה שבעים"
24.0 579 תשס"ה אסתר פלדמר "כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו" (דברה"י ה:ב)
קווים לדמותו של מנהיג
46.5 529 תשס"ד ד"ר אריה רייך תרגום השבעים אור או חושך?
42.9 529 תשס"ד ד"ר מאיר רפלד "מעשה אבות סימן לבנים"
13.2 474 תשס"ג ישראל אדלר נקודות בדיני הערבות במשפט העברי
7.6 474 תשס"ג ד"ר אברהם גוטליב מה בין ראובן ליהודה
11.4 424 תשס"ב עמוס חכם לא אתם שלחתם אתי הנה
10.7 424 תשס"ב הרב ד"ר חיים בורגנסקי הרהורים לפרשת ויגש
7.2 424 תשס"ב הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן עוד על "פנים" בפרשת וישלח
1.7 424 תשס"ב ד"ר בעז שפיגל הערת הבהרה למאמר
"אילו של אברהם אבינו"
14.1 374 תשס"א הרב ד"ר יצחק דב פריז "ואת העם העביר אתו לערים"
3.9 374 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן השבת והשמיטה
12.4 318 תש"ס רבקה רביב "בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה"
10.8 318 תש"ס הרב אהרן כ"ץ הירושה בתורה
12.16 268 תשנ"ט פרופ' אפרים חזן שרח בת אשר
9.8 268 תשנ"ט פרופ' משה צפור בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה
3.9 268 תשנ"ט הרב משה הכהן תגובה למאמריהם של ד"ר אמנון שפירא
ושל מר שמאי ליבוביץ על אונס דינה
9.6 217 תשנ"ח ד"ר יוספה רחמן הגלות הראשונה של ישראל
5.8 217 תשנ"ח ד"ר לובה חרל"פ השקפות הראשונים
על התפתחות העברית המקראית
6.5 163 תשנ"ז מנשה אלישיב יום צום שחל להיות בערב שבת
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]